kbn kyokushin_logo Stijlplatform Kyokushinkai kbn kyokushin_logo

Organisatie

Algemeen

Het KBN Stijlplatform Kyokushinkai (SPK) is één van de stijlgroeperingen van de Karate-do Bond Nederland, waardoor alle bij de KBN geldende reglementen en voorschriften ook van toepassing zijn op het SPK. Het SPK bestaat uit alle bij de KBN aangesloten scholen/verenigingen die binnen de KBN dezelfde stijl beoefenen en als stijl erkend zijn.
Binnen het SPK is middels het rapport “Inrichting KBN Stijlplatform Kyokushinkai” een structuur vastgesteld waarin de werkzaamheden binnen het platform worden verricht. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het SPK kiezen de aangesloten scholen/verenigingen vertegenwoordigers in de werkgroepen Techniek en Organisatie.

Werkgroep Techniek

De werkgroep techniek bestaat uit vier leden. De taken en verantwoordelijkheden worden intern verdeeld. De werkgroep is samen met de stijlvertegenwoordiger verantwoordelijk voor:

Werkgroep Organisatie

De taken en verantwoordelijkheden worden intern verdeeld, bijvoorbeeld woordvoerder, communicatie en financiën. Taken en verantwoordelijkheden van de commissie:

Werkgroep(en) op projectbasis

De leden van de werkgroep(en) op projectbasis worden door de scholen/verenigingen gekozen op de jaarlijkse bijeenkomst van het platform voor de duur van het project. Een voorbeeldproject is het Nederlands Kampioenschap Kyokushinkai.

Organisatie

Algemeen

Het KBN Stijlplatform Kyokushinkai (SPK) is één van de stijlgroeperingen van de Karate-do Bond Nederland, waardoor alle bij de KBN geldende reglementen en voorschriften ook van toepassing zijn op het SPK. Het SPK bestaat uit alle bij de KBN aangesloten scholen/verenigingen die binnen de KBN dezelfde stijl beoefenen en als stijl erkend zijn.
Binnen het SPK is middels het rapport “Inrichting KBN Stijlplatform Kyokushinkai” een structuur vastgesteld waarin de werkzaamheden binnen het platform worden verricht. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het SPK kiezen de aangesloten scholen/verenigingen vertegenwoordigers in de werkgroepen Techniek en Organisatie.

Werkgroep Techniek

De werkgroep techniek bestaat uit vier leden. De taken en verantwoordelijkheden worden intern verdeeld. De werkgroep is samen met de stijlvertegenwoordiger verantwoordelijk voor:

Werkgroep Organisatie

De taken en verantwoordelijkheden worden intern verdeeld, bijvoorbeeld woordvoerder, communicatie en financiën. Taken en verantwoordelijkheden van de commissie:

Werkgroep(en) op projectbasis

De leden van de werkgroep(en) op projectbasis worden door de scholen/verenigingen gekozen op de jaarlijkse bijeenkomst van het platform voor de duur van het project. Een voorbeeldproject is het Nederlands Kampioenschap Kyokushinkai.