Organisatie

Algemeen

Het KBN Stijlplatform Kyokushinkai is één van de stijlgroeperingen van de Karate-do Bond Nederland, waardoor alle bij de KBN geldende reglementen en voorschriften ook van toepassing zijn op het KBN Platform Kyokushinkai. Het KBN Stijlplatform Kyokushinkai bestaat uit alle bij de KBN aangesloten scholen/verenigingen die binnen de KBN dezelfde stijl beoefenen en als stijl erkend zijn.
Binnen het KBN Stijlplatform Kyokushinkai is middels het rapport “Inrichting KBN Stijlplatform Kyokushinkai” een structuur vastgesteld waarin de werkzaamheden binnen de platform worden verricht. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het KBN Stijlplatform Kyokushinkai kiezen de aangesloten scholen/verenigingen vertegenwoordigers in de werkgroepen, “techniek”, “organisatie” en “bijzondere evenementen”.

Werkgroep Techniek

De werkgroep techniek bestaat uit vier leden . De taken en verantwoordelijkheden worden intern verdeeld. De werkgroep is samen met de stijlvertegenwoordiger verantwoordelijk voor:

 • het (door)ontwikkelen van de danexameneisen
 • het vastleggen van de danexameneisen in beeldmateriaal (schriftelijk en DVD)
 • het bewaken van de danexameneisen
 • het verzorgen van de trainingen voor lesgevend kader
 • het ontwikkelen van de te gebruiken criteria voor danexaminatoren
 • communicatie met de KBN over karate-technische zaken

Werkgroep Organisatie

De taken en verantwoordelijkheden worden intern verdeeld, bijvoorbeeld woordvoerder, communicatie, en financiën. Taken en verantwoordelijkheden van de commissie:

 • vaststellen jaarlijkse bijeenkomst KBN stijlplatform Kyokushinkai
 • opstellen van een integraal jaarplan (alle activiteiten van het platform)
 • coördineert met KBN t.a.v. het faciliteren van platform activiteiten
 • bewaken van de uitvoerbaarheid van het integraal jaarplan
 • optimaliseren van de interne en externe communicatie
 • beheer databank (website stijlplatform, ontwikkelen en onderhouden)
 • doet voorstellen t.a.v. het financieren van activiteiten en legt hierover verantwoording af aan de aangesloten scholen/verenigingen.

Werkgroep(en) op projectbasis

De leden van de werkgroep(en) op projectbasis worden door de scholen/verenigingen gekozen op de jaarlijkse bijeenkomst van het platform voor de duur van het project. Een voorbeeldproject is het Nederlands Kampioenschap Kyokushinkai.