Data centrale trainingen eerste helft 2018

Nieuwjaarsposter

Nieuwjaarsposter

De data voor de centrale trainingen zijn als volgt:

14-01-2018: 10.30-12.00 uur nieuwjaarstraining
25-02-2018: 10.30-13.30 uur kyu+ dangraden
18-03-2018: 10.30-13.30 uur proefexamens
15-04-2018: 10.30-12.00 uur examinatorentraining
10-06-2018: 10.30-12.00 uur kyu+dangraden

De trainingen worden alle verzorgd in de grote Budo zaal van sportcentrum Theo Meyer in Leusden.