Grote opkomst bij start seizoen 2016 -2017

Het nieuwe seizoen is begonnen. En hoe! De kernploeg was er ook met een hele grote groep en om die reden leek het beter voor iedereen om de zalen met elkaar te ruilen. Sensei Bert Slot ging met zijn groep in de kleine budozaal aan het werk. Dat bleek maar net te passen, want er waren 24 enthousiaste karateka gekomen om de aftrap van dit seizoen mee te maken. De training was geschikt voor deelnemers vanaf groene band en die waren er. De lesstof bestond voornamelijk uit de examenstof voor eerste dan. Kihon, kihon  kata en kata werden onder het toeziend oog van sensei Bert beoefend.

Groep 1 - 20160904 kata

Groep 1 - 20160904 kata

Toen de deelnemers voor de tweede training begonnen binnen te lopen, waren de deelnemers nog druk kata aan het doornemen. De nieuwe groep werd getrakteerd op een enthousiaste uitvoering van de eerste pinan. Die uitvoering mocht er wezen! Hierna was er nog kort tijd voor vragen, een gelegenheid waar grif gebruik van  werd gemaakt!

Vragenuur

Vragenuur

Uiteraard was er nog tijd voor de bekende groepsfoto.

stp_2016090415

Zoals gezegd waren de deelnemers zeer enthousiast. Dat bleek ook nog toen een grote groep  deelnemers uit de eerste groep verder ging in de tweede groep. De tweede groep bestond naast de leden van de werkgroep techniek uit maar liefst 25 dangraadhouders die waren gekomen om de onlangs gepresenteerde examenstof in de praktijk met elkaar te beoefenen. Deze stof maakt onderdeel uit van de nieuwe exameneisen vanaf 2018. Shihan Pierre Drachman introduceerde Rudi Wahjudi als nieuw lid van ons stijlplatform. Rudi Wahjudi stelde kort zijn deelnemers, waaronder zijn echtgenote en dochter (toevallig nog gezien bij Holland’s got talent?), voor aan de aanwezigen. Wij verwelkomen Rudi en zijn leerlingen van harte in ons midden! Voordat de training begon was er even tijd voor een groepsfoto. Bijna iedereen was nog fris.

Klaar voor de start!

Klaar voor de start!

Toen was zover. Tijd om met elkaar te werken aan de voorgeschotelde oefeningen. Om er een beetje in te komen werd op ludieke wijze een aantal oefeningen gedaan om de spieren wat soepeler te laten worden.  Vandaag bestonden de oefeningen uit diverse (meervoudige) combinaties van aanval, verdediging en tegenaanval in de diverse standen. Daarna was het tijd om met elkaar het kata Garyu te beoefenen. Voor een aantal was dit de allereerste kennismaking met het zelf beoefenen van het kata. Reden voor shihan Pierre om rustig en gestructureerd de kata in onderdelen eigen te laten maken. Dit bleef niet zonder resultaat want al gauw kon worden over gegaan tot een groepsgewijze presentatie van het zojuist aangeleerde kata. In viertallen werd het kata gepresenteerd. Elke groep mocht een warm applaus ontvangen, want ondanks de korte voorbereidingstijd bleek elke groep uitstekend in staat de vorm zo goed als foutloos te presenteren. Dat belooft zeker veel goeds voor de volgende keer! De training werd volgens goed gebruik weet afgesloten met een moment voor de groepsfoto na gedane arbeid. Iedereen was voldaan en had nog voldoende energie!

Na gedane arbeid is het weer even tijd voor ....

Na gedane arbeid is het weer even tijd voor ....

De volgende training zal zijn tijdens de dag van het karate op 18 september in Harderwijk. Nadere informatie is te vinden op de site van de KBN. Heb je een verzoek om bepaalde oefeningen, technieken, kata met elkaar te (laten) beoefenen? Laat dit dan weten aan de leden van de werkgroep techniek of de werkgroep organisatie. Dit kan via:  info@stijlplatform.nl of mailadres van de werkgroepleden zelf. Tot ziens…

Zie ons ook op Facebook: