Trainingsdata 2e helft 2017

donderdag 22 juni 2017

Onderstaand de  trainingsdata van het Stijlplatform 2e helft 2017

17-09-2017: 10.30-13.30 Locatie: dojo Pierre Drachman, Meiboomstraat 1 te Deventer ( locatie in Leusden is bezet die dag. Omdat Pierre zijn dojo belangeloos ter beschikking stelt is deze training gratis toegankelijk)

22-10-2017: 10.30-13.30 Proefexamens, Locatie: Theo Meyer Sport in Leusden

19-11-2017: 10.30-12.00 uur , locatie: Theo Meyer Sport in Leusden

19-11-2017: aansluitend aan training jaarvergadering 12.30-14.30 uur

17-12-2017: 10.30-13.30 uur , locatie: Theo Meyer Sport

Programma:

17-09-2017: 10.30-12.00 kyugraden+ 1e dan     12.00-13.30: 2e dan en hoger

22-10-2017: 10.30-13.30: Proefexamens

19-11-2017: 10.30-12.00: 2e dan en hoger

17-12-2017: 10.30-12.00 kyugraden+ 1e dan                       12.00-13.30: 2e dan en hoger

Rest mij nog jullie alvast een hele fijne vakantie toe te wensen en tot volgend seizoen.

Mede namens Pierre
Bert Slot

Stijlplatform Training 11-06-2017

donderdag 22 juni 2017

De training was van 10:30-12:00 uur .

Bij aanvang dacht sensei Bert Slot dat er niet zoveel mensen zouden komen, omdat hij maar een paar mensen in de kantine zag zitten, maar boven waren er al ongeveer 6 mensen aan het wachten. De warming-up was in een spel vorm waarbij je moest blokken en moest aanvallen. Na de warming-up is er gewerkt  aan details in de renraku waza 1 en het kata, Kihon no kata, Tsukino kata waarbij er werd gelet op de juiste ademhaling en dat je ontspant. Bij Kihon no kata werd er verschillende oefeningen gedaan waarbij er werd toe gewerkt naar renraku waza. Waarbij er ook weer werd gelet op ademhaling en detail. Ook werden er specifieke vragen gesteld waar sensei Bert Slot antwoord op gaf. Er was bijvoorbeeld de vraag, wat is het tempo van het kata, waarbij aan het eind leerlingen van drie verschillende scholen het kata moesten uitvoeren waarbij bleek dat het tempo van alle drie de keren bijna identiek was. Aan het eind gingen we af-groeten en met een tevreden gevoel we naar huis.

Twan Lases, SambonSports Karate-Kickboxing

Succesvolle danexamens 21 mei 2017

donderdag 22 juni 2017
Een beetje laat, maar ik wil jullie het volgende niet onthouden. Op zondag 21 mei jongstleden zijn de volgende kandidaten geslaagd voor de volgende dangraad:

1e dan:

Jesper Drenth
Ulrico Jansen
Eleina Nieborg
Magali Rodriquez
Andy Fermont
Louis Heynen
Farhien Ramjanbeg
Rik Braams

drachman_20170521farhien

(meer…)

Proefexamens 12 maart 2017

zondag 26 maart 2017

Op zondag 12 maart was het tijd voor de proefexamens van onze stijlgroep. Velen hadden zich aangemeld. De eerste groep bestond uit 11 karateka die opgingen voor hun eerste dan. Binnen het proefexamen werd een verschil gemaakt tussen het “nieuwe” en “oude” examen. Alle kandidaten hebben een goed examen afgelegd dat afgesloten werd met een positief of negatief advies. Dit advies kunnen de kandidaten meenemen in hun besluit om deel te nemen aan de landelijke examens in mei. Ook kregen de kandidaten een aantal aandachtspunten mee waaraan ze kunnen werken bij hun karateschool. De tweede ronde bestond uit vijf deelnemers voor de 2e dan en een deelnemer voor de 3e dan. Ook deze kandidaten hebben een goed en degelijk examen laten zien en ook zij kregen een advies mee waaraan zij kunnen werken.
Voor mij persoonlijk was het ook een speciale dag. Tijdens dit proefexamen was ik voor het eerst vrager voor het platform.
Al met al was het een zeer geslaagde dag met vele positieve punten voor alle karateka en examinatoren. Ik hoop veel van de deelnemers terug te zien bij de trainingen maar ook zeker bij het eerstvolgende examen.

Met vriendelijke groet, Wayne verheuvel

Onze ervaringen tijdens de training zondag 19 februari

zaterdag 4 maart 2017

spk-19-02-2017

Afgelopen Op zondag 19 februari 2017 heeft er weer een Stijlplatform Kyokushinkai training plaats gevonden in Leusden onder leiding van shihan Pierre Drachman en shihan Peter Lewerissa.
Er was een mooie grote opkomst van ongeveer 40 karateka van verschillende niveaus. De training was van 11:00 uur tot 13:00 uur. Het doel van de les was het leren van elkaar.

Na het groeten werd er door shihan Drachman een kleine warming-up gegeven. De karateka dribbelden kris kras door elkaar heen en moesten een handschoen binnen 3 seconden overgooien. Op het niet vangen van de handschoen stond een ‘sanctie’ van vijf keer opdrukken, SSW (Stiekem Sterk Worden). Telkens kwam er een handschoen bij en naar gelang er meer handschoenen in het spel kwamen werd er ook minder gevangen. Je zag dat de karateka de handschoenen snel over wilden gooien, daardoor werden de handschoenen vaak lukraak in de lucht gegooid in de hoop dat iemand deze ving. Na deze warming-up begon de training. De dangraadhouders werden aan de rechterkant gepositioneerd en de kyugraadhouders aan de linkerkant van de dojo.
We begonnen met het onderdeel kihon, daar werd gestart met het uitvoeren van alle standen die men voor de tweede dan examen moet kennen. De hele groep deed hier aan mee en met name de standen moroashi dachi en kosa dachi werden nader toegelicht. Daarna deden we geri waza en oefenden op: gin, mae, mawashi, kansetsu, yoko, ushiro en ura mawashi geri.
Shihan Pierre Drachman legde uit, dat je bij de ushiro geri niet te snel het lichaam moet doordraaien omdat het anders al gauw een yoko geri wordt in plaats van een ushiro geri en dat de voet zoveel mogelijk met de tenen naar beneden moet wijzen.
Daarop volgend werd aandacht besteed aan het onderdeel kihon no kata. Er werd verplaatst in de standen zenkutsu dachi en kokutsu dachi met de verdedigingstechnieken (uke waza), in combinatie met geri waza met als eind techniek een gyaku tsuki en gohon nukite. Aandachtspunt hierbij was de heup inzet en hikité. Ook werden de renraku waza beoefend de 1e en 2e renraku waza werden uitgevoerd door de kyugraadhouders terwijl de 3e en 4e renraku waza werden uitgevoerd door de dangraadhouders. Aandachtspunt hierbij was om op eigen kunnen en snelheid de technieken uit te voeren en ze niet af te raffelen het einde van de techniek bepaald het tempo!
Ten slotte werd het onderdeel kata getraind. Shihan Peter Lewerissa nam de leiding over de kyugraadhouders en trainde met hen de Pinan sono ichi, sono ni, sono san, sono yon en sono go.
Shihan Pierre Drachman begon bij de dangraadhouders met de Tsukino kata en daarna splitste hij de groep in tweeën. De ene groep bestond uit 1e dangraadhouders en een gedeelte van de aanwezige 2e dangraadhouders, zij kregen de opdracht om de kata Garyu te oefenen.
De andere groep bestond uit het andere gedeelte van de 2e dangraadhouders en de aanwezige hogere dangraadhouders die de kata Sepai gingen oefenen. Aan het eind van de les werd door iedere groep de geoefende kata gedemonstreerd.
Het is mooi te zien dat er nog maar weinig verschillen qua technieken zijn tussen de verschillende sportscholen. De stijlgroep Kyokushinkai heeft een standaard neergezet die iedere karateka met enthousiasme beoefend.
Na de eindgroet werd er nog uitleg gegeven over dojo etiquette.
Na het groeten in zazen staan eerst de shihan en de sensei op, daarna het kader en dan pas de kyu graden. Samengevat was de stijlnaam zeer van toepassing. Er werd in samenwerking uiterst hard gewerkt met de juiste mentaliteit naar de uiterste waarheid KYOKUSHINKAI!

Osu! Maarten de Soeten, Sportschool Yuzyo.

De ervaringen van Fred Veenhof.
Zondag 19 februari 2017 – Vandaag was er een centrale training in Leusden voor de Kyu- en Dan graadhouders.
Ik mag wel zeggen dat de zaal goed gevuld was met diverse niveaus en ik zag veel nieuwe gezichten. Voor mijn gevoel was de les in drie delen opgedeeld, namelijk: Kihon,Renraku Waza en Kata.
Na een korte warming-up ging de les goed van start, wij begonnen de les met de Dachi Waza – de 14 voetstanden. Daarna liep de les over in diverse Kihon technieken. De groep was gesplitst in Kyu houders en Dan graadhouders. De Dan graadhouders werd gevraagd meerdere technieken uit te voeren. Het ging hierbij om je voetstanden, je bewegingen helemaal af te maken en goed gebruik te maken van je Hikite. Dat waren goede oefeningen waarin je je energie en technieken behoorlijk in kwijt kon. Het tweede gedeelte was Renraku Waza, weer werden wij in twee groepen verdeeld. De groep Kyu houders liepen Renraku Waza 1 en 2, de Dan graadhouders liepen Renraku Waza 3 en 4. De groepen liepen de vormen met de gezichten tegenover elkaar. Dat was eerst wel even wennen om niet in verwarring te komen. Het leuke hiervan is dat je je niet moet laten afleiden.
In de laatste fase van de les werd de groep echt opgesplitst in nog meerdere groepen om kata voor elk niveau te oefenen. Iedere groep kreeg een kata toegewezen waarin wij als groep, deze meer eigen moesten maken en aan het einde van de les moesten laten zien voor de andere karateka’s. Tijdens het oefenen van de kata is het leuk om te horen en te zien hoe ieder zijn eigen interpretatie van een kata heeft. Een aantal punten van discussie blijft er altijd wel bestaan.
Dan de eindfase, de kata lopen. Het blijft uiteindelijk toch een soort van spannend als je de kata moet lopen tegenover de andere karateka’s. Je weet … zij zien ieder foutje, maar twijfelen kan niet, dat ziet er nog beroerder uit. Tijdens de kata ‘vergeet’ ik mijn omgeving en ik probeer de kata te beleven. Toch ga ik ervoor en ik ga die voldoening eruit halen (uiteindelijk heeft een ieder dezelfde uitdaging, je kata laten zien).

Al met al was het een erg leuke training, veel nieuwe gezichten. Hopelijk zie ik jullie vaker op de centrale training.

Fred Veenhof, Sportschool Yuzyo

De ervaringen van Claudia Mc Koy.
Op zondag 19 februari werd er een gezamenlijke training gegeven door shihan Pierre Drachman wat in hield dat kyu- en dangraden gezamenlijk trainden tijdens de bijna 2 uur durende training. Shihan Peter stond hem bij tijdens het onderdeel kata. Vanuit het hele land kwamen de karateka’s naar Leusden. De opkomst was overweldigend. De training werd begonnen met een warming-up. Deze bestond eerst door elkaar te rennen en daarna werden er een karatevuistje in de groep gegooid welke niet de grond mocht raken. Deze moest dus steeds overgegooid worden terwijl er nog steeds door elkaar heen gelopen moest worden. Anders was het 3x opdrukken. Zo kwamen er uiteindelijk een stuk of 8 vuistjes tijdens de warming-up in. Hierna kwam kihon aan bod. De karateka met een kyu graad kregen andere technieken dan de karateka met dan graden. Zo ook met het onderdeel kihon kata. Tijdens de kata werd de groep in drieën gedeeld. Als afsluiting van de les werd door iedere groep de kata gedemonstreerd welke men geoefend had. Terwijl er natuurlijk altijd puntjes waren waar aangewerkt moet worden werd er tijdens de training goed gewerkt.

Claudia Mc Koy, Sportschool Yamanobori

Trainingen 19 februari.

maandag 13 februari 2017

Als gevolg van externe omstandigheden zal komende zondag alleen Pierre aanwezig zijn als docent. Er is om die reden besloten de twee lessen samen te voegen tot 1 les. Dat betekent dat alle genodigden (kyu graden en dangraden) kunnen trainen van 11:00 tot 13:00 uur!

Kosten blijven gelijk met €10,00.

Uitstekend resultaat examens 11 december 2016

zondag 8 januari 2017

Zondag 11 december 2016, deze keer werden de KBN examens gehouden in Sporthal de Sypel in Harderwijk waar een groot aantal karateka zich presenteerde voor de verschillende examencommissies. Ons stijlplatform kan terugkijken op een bijzonder mooi resultaat.
geslaagden_budoschooltonneuhaus_20161211
De volgende kandidaten zijn geslaagd voor het examen:
1e dan Monica Verhoeven
2e dan Kitty Bakker
2e dan Jennifer Palmieri
2e dan Maaike Schouten
2e dan Elwin Vermeulen
3e dan Annemiek Borsje
Allen trainen bij Budoschool Ton Neuhaus in Hoorn.

De examencommissies hebben allen met het behaalde resultaat van harte gefeliciteerd.

Op de foto ontbreekt Annemiek Borsje, zij was zich op dat moment aan het voorbereiden.

Helaas kon aan één kandidaat geen diploma voor de volgende dangraad worden uitgereikt door een net niet voldoende presentatie van de examenstof. Wij zijn ervan overtuigd dat een volgende keer het resultaat wel voldoende zal zijn.

Wij wensen iedereen nog veel plezier en succes bij het vervolg van de sportieve weg.

Nieuwjaarstraining 15 januari in Deventer!

zondag 8 januari 2017

De werkgroepen Techniek en Organisatie -en ook de webredactie- wensen jullie op alle gebieden alle goeds voor 2017! Een nieuw jaar wat ook weer in het teken staat van lekker samen trainen te beginnen met de nieuwjaarstraining. De training is toegankelijk voor karateka van 14 jaar en ouder.

Deze vindt plaats in de sportschool van Pierre Drachman. Het adres is:  Meiboomstraat 1, 7515 LE  Deventer

Pierre verwelkomt ons graag op 15 januari om 12:30 uur en heeft ook gedacht aan het inwendige van ons allen met een hapje en drankje. Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

Tot dan!

Bob Gerrissen – Ik vond 4 december 2016 een top-training!

dinsdag 27 december 2016

Zondag 4 december 2016 heeft er weer een fijne en leerzame training van het Stijlplatform plaats gevonden. De training had een andere opzet dan we gewend zijn van de maandelijkse Stijlplatform training. Tijdens deze training stond het 2de danexamen op het programma. Ditmaal was de training niet alleen voor de karateka’s maar ook voor de aanwezige examinatoren van het Stijlplatform. De examinatoren kregen tijdens deze training de gelegenheid hun beoordelingsvaardigheden te trainen en ook was de training een goed moment om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen (voor zover hier nog geen sprake van was natuurlijk). Voor zowel de karateka’s als de examinatoren was de training een goed leermoment ter voorbereiding op de danexamens.

De training.

Na het groeten heeft Shihan El Ayachi de gelegenheid genomen om een en ander uit te leggen over de opzet van de training. Hij heeft daarbij de volgende punten toegelicht:
· het streven naar een hoog niveau voor de danexamens, en
· eenduidig beleid voor de beoordeling van de examenstof.

Na de korte uitleg namen de examinatoren hun plek in in de dojo en kregen de karateka’s (“examen kandidaten”) een exameninstructie. De instructie bestond uit het doornemen van het 2de dan programma. Een aantal karateka’s kreeg daarbij de instructie (expres) fouten te maken zodat de examinatoren getest konden worden.

Voorafgaand aan het lopen van het 2de dan programma hebben de karateka’s eerst nog een korte warming-up gehad. Vervolgens is er gestart met Kihon en daarna met Kihon Kata. Tijdens het lopen werd het tempo aangegeven door Sensei Bert Slot. Na het Kihon gedeelte vervolgden we met het lopen van Kata’s. Om in te komen is er begonnen met 4 kata: Tsuki-no kata, Gekisai dai en vervolgens Yangtsu en Gekisai sho.

Na de kata’s zijn we verder gegaan met driedelige combinatie kumite en Kyokushinkai kumite. De training is geëindigd met het vrije gevecht.
Ik vond het een heerlijke training en lekker om weer een examenprogramma te lopen. De trainingen van het Stijlplatform geven mij weer extra motivatie om zelf ook weer te gaan werken en trainen voor mijn 4de dan.

Osu, Bob Gerrissen

Examens 11 december 2016

dinsdag 6 december 2016

Niet vergeten 11 december zijn de KBN examens voor dangraden er weer. Van ons stijlplatform zal weer een aantal kandidaten act de presence geven, waarvan akte! 😉 Kandidaten allemaal veel succes en wijsheid toegewenst namens de redactie. Zet ‘m op!

Centrale training 4 december spetterde weer!

dinsdag 6 december 2016

Zondag 4 december werd onder leiding van Mohammadi El Ayachi een bijscholing verzorgd voor onze examinatoren. Benieuwd? Kijk dan snel hier.

20 November was weer een prima training!

dinsdag 6 december 2016

20 november was weer een centrale training in Leusden onder leiding van de werkgroep techniek. Dit keer stond het onderdeel meervoudige combinatietechnieken van de kihon centraal. Zie ook de reactie van Erik Stok van Tensho op Facebook. Wel even inloggen op FB 😉

KBN geeft goedkeuring aan vernieuwde exameneisen

zaterdag 3 december 2016

Zoals vandaag tijdens de jaarvergadering ter sprake kwam delen wij allen de hartstocht en passie van het Kyokushinkai karatedo. Daartoe hebben we ons binnen het stijlplatform verenigd en samen met elkaar kaders gesteld, afspraken gemaakt en trainen we samen tijdens de diverse centrale trainingen. We hebben het afgelopen jaar verschillende zaken met elkaar doorgenomen met als grootste en meest uitdagende onderwerp de exameneisen. Daarbij zijn de angels die in de oude exameneisen werden ervaren verwijderd en vervangen door andere combinaties van technieken. Tegelijkertijd zijn ook de eisen voor de vierde en vijfde dangraden geformuleerd en is ook nog eens kritisch gekeken naar de opbouw van de exameninhoud in totaal. Ook hebben we geluisterd naar de verschillende opmerkingen van de leden en leerlingen heeft geleid tot de huidige opstelling. We hebben de aanpassingen en uitbreidingen de afgelopen tijd in meerdere bijeenkomsten besproken, eigen gemaakt en met elkaar beoefend. Onze inspanningen hebben de gewenste vruchten afgeworpen! Recent heeft de coördinator danexamens van de KBN ons laten weten dat de herziene versie van de exameneisen is goedgekeurd door de KBN. De nieuwe eisen en examenstof zijn inmiddels gepubliceerd op de KBN-website. Dat is iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn! De werkgroep techniek dankt een ieder die op eigen wijze een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming en herziening van de exameneisen. Het was een voorrecht om namens alle leden hieraan te mogen werken en dit tot een succes te maken. Examenkandidaten die al even bezig zijn met hun examenvoorbereiding kunnen tot 1 januari 2018 kiezen of zij examen afleggen volgens de oude exameneisen of de recent goedgekeurde eisen die nu op de site van ons en de KBN staan. Voor examenkandidaten voor vierde en vijfde dan geldt deze keuzemogelijkheid tot 1-1-2019.

De exameneisen zijn ook op deze site te raadplegen via deze link.

Correctie begintijd training 20 november as.

zondag 13 november 2016

De begintijd van de training is 10:30 uur. Eerder was ten onrechte 9:30 uur vermeld. De training eindigt 12:00 uur, deze wordt gevolgd door de jaarlijkse vergadering  om 12:30 uur. Naar alle aangesloten scholen is een mail met de agenda en stukken verstuurd door de werkgroep organisatie.

Leusden, 09-10-2016

zondag 23 oktober 2016

Verslagen door deelnemer Tijn Schellekens van Slingerland Karate te Capelle aan de IJssel.

Training 11:00-12:30 uur

Afgelopen zondag was het weer tijd voor een landelijke training georganiseerd door het Stijlplatform. De eerste training werd verzorgd door shihan Mohammadi El Ayachi en de nadruk lag op de stof voor het eerste dan examen. Leuk om te melden is dat er weer een hoop nieuwe gezichten waren om kennis mee te maken. Na een uitgebreide warming-up gingen we aan de slag met kihon no kata. Heen en weer bewegen met verschillende technieken en combinaties als voorbereiding op de eerste dan. Op verzoek werd extra aandacht besteed aan de traptechnieken, wat leidde tot verschillende combinaties van trap en stoot. Met heldere uitleg en metaforen van de heer El Ayachi werden de puntjes op de i gezet door de aanwezigen. Aan het eind van de training was nog tijd voor de eerste en tweede kyokushinkai kumites met specifieke aandacht voor actie-reactie en écht contact maken. De eerste training van de dag werd afgesloten met de welbekende groepsfoto.

groep1_20161009

Training 12:30-14:00 uur

Met een prima opkomst ging de tweede training van de dag van start onder leiding van shihan Pierre Drachman. Na een korte opening en uitleg over de nieuwe danexameneisen begonnen we met een warming-up door in subgroepjes de pinans te herhalen, waarbij de groepjes steeds van hoek in de zaal wisselden. Na de warming-up kwam uitleg over de veranderingen in de kihon no kata en werd gevraagd of er nog specifieke wensen waren voor de inhoud van de training. Vervolgens gingen we aan de slag met verschillende combinatietechnieken uit de nieuwe danexameneisen. Voor sommigen wat nieuw en onwennig, de inzet en motivatie was zeker aanwezig en al snel was de groep lekker bezig. Na de kihon no kata was er aandacht voor de veranderingen bij de ippon en nihon kumite. In tweetallen gingen de aanwezigen aan het werk om te oefenen met ippon en nuhon kumite en het bedenken van eigen (creatieve) vormen van bewegen, weren en tegenaanvallen. Dit leidde aan het eind van de training tot een hoop succesvolle demonstraties voor de groep met leuke en creatieve kumites. Door de training heen was er tevens (korte) aandacht voor de kata’s garyu en seipai. Om iets na 14:00 uur keek iedereen terug op een geslaagde training en uiteraard werd weer een groepsfoto gemaakt.

Met dank aan shihan Mohammadi El Ayachi, shihan Pierre Drachman en sensei Rob Quant (foto’s en administratie).

Tijn Schellekens

groep2_20161009

Kijk voor meer foto en video-opnamen op onze Facebookpagina.