kbn kyokushin_logo Stijlplatform Kyokushinkai kbn kyokushin_logo

Blog

2024-02-18 – Centrale Training

Zondag 18 februari vond er weer een centrale training van het Stijlplatform Kyokushinkai in Leusden plaats. Sensei Bert Slot, Erik Stok en Jaap de Vries verzorgden de trainingen met maar liefst 34 deelnemers. De opkomst was opmerkelijk hoog en dat is een positieve ontwikkeling te noemen. Als belangrijkste thema kwam: “ademhalingstechniek ondersteunend bij kata-uitvoering” aan bod.

De warming-up werd uitgevoerd onder leiding van sensei Erik. Met tweetallen op rustige wijze je gehele lichaam gebruiken om krachtig te staan en te bewegen waarop je partner een tegenbeweging moet uitvoeren. Met deze oefeningen wordt het gehele spierstelsel in het lichaam gebruikt en komt het lijf op “temperatuur”. Daarna nam sensei Bert de training over met het eerdergenoemde thema en werd begonnen met het welbekende sanchin no kata. (een extern ademhalings-kata). Sanchin wordt vaak vertaald als 3-delig gevecht (tussen lijf, geest en ademhaling): die drie aspecten moeten in het kata – alsof in een “flow” – samengaan.

Voorafgaand aan de oefeningen werd aangegeven dat bij technieken naar het lichaam toe in te ademen en bij technieken van het lichaam af uit te ademen. Tezamen met de bijbehorende standen bereik je dan de meeste efficiëntie in je technieken en totale uitvoering.

Velen onderschatten het belang en de ondersteuning van de ademhaling tijdens het toepassen van de technieken. Het komt vaak voor dat men bij het uitvoeren van technieken de adem inhoudt, waardoor men “op slot” komt te staan. Om dit te ondervinden werden in kihon vorm diverse dubbele technieken en standen uit diverse kata geoefend. Naast de uitvoering werd ook gevraagd in welke kata die desbetreffende techniek voorkomt. Want nadenken resulteert in scherp zijn!

Het derde deel van de training werd gebruikt om de geoefende technieken en standen in één kata naar keuze te gebruiken. Hier toe werden de deelnemers in 3 groepen onderverdeeld:  3e  4e en 5e dangraadhouders bij elkaar met sensei Bert, alle 1e en 2e dangraadhouders bij elkaar onder leiding van sensei Erik en alle kyugraadhouders bij elkaar onder leiding van sensei Jaap. De kata keuze in elke groep was vrij maar moest wel door de gehele groep worden gedragen. Opdracht was om gezamenlijk als groep de besproken technieken te beoefenen en als groep het kata synchroon te lopen. Het laatste werd een uitdaging.

Als afsluiting van de training werd gezamenlijk het kata Haichi dan Kin gelopen. Deze kata komt voort uit de chinese stijl Ba Dua Chin (“acht stukken brokaat”) en wordt vaak binnen het kyokushinkai beoefend, zowel als warming up óf als cool-down.

Het was weer een intense training met spanning, ontspanning en plezier. De volgende centrale training is op zondag 7 april in Leusden. Tot ziens!

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2024-01-07 – Nieuwjaarstraining

Vandaag waren we allemaal uitgenodigd bij de sportschool van shihan Pierre Drachman in Deventer.

Om 10:30 uur was de aanvang van de training, maar iedereen was ruimschoots op tijd, dus er was nog tijd voor een kopje koffie/thee. Even weer bijkletsen is altijd goed voor het groepsgevoel en nadat we ons hadden omgekleed konden we na een welkomstwoord van shihan Pierre beginnen.

De warming-up werd verzorgd door sensei Erik Stok die ons allerlei partneroefeningen liet doen. Er ontstond hierdoor een leuke interactie tussen de karateka en werd de basis van een net zo leuke training gelegd.

Sensei Bert Slot verzorgde het vervolg van de training en koos ervoor om de meeste oefeningen uit te laten voeren in de typische kyokushinkai stand sanchin dachi. Er werd gewerkt in duo’s en alle basisstoten en -verdedigingen kwamen aan bod. Het tempo werd opgevoerd en de kiai klonken zo hard dat oordopjes soms gewenst waren. Kortom de sfeer was goed en iedereen had er zin in.

Als afsluiter en cooling down gingen onder leiding van sensei Jaap de Vries nog een paar kata doen. We liepen de Yantsu en Hachi dan kin.

Na de training hebben we allemaal nog een hele tijd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom een gezellige en leerzame training.

Met dank aan Pieter Zeilstra voor het verslag!

2023-12-17 – Centrale Training (Deelverslag)

Na een warming up van sensei Jaap de Vries gingen alle aanwezigen een paar kihon technieken uitvoeren onder leiding van sensei Bert Slot.

De kihon training was bedoeld om de ma-ai te oefen en gericht aanvallen waardoor de verdediger in actie moet komen. Er werd een veel voorkomende fout uitgelegd dat is als bij verdediging de ma-ai te kort is, we de neiging hebben om naar achteren te hellen en daardoor te zwak gaan staan. Na de kihon-oefeningen werden de groepen gesplitst tussen 1e dan en lager en 2e dan en hoger.

De hogere dangraden moesten alle 7 kyokushinkai kumite oefenen. Na enige tijd werd er ook van partner gewisseld. Als oefening werden om en om de kyokushinkai kumite met je partner uitgevoerd op de aangeven van sensei Bert en elke paar tellen een andere kumite.

Daarna werden er 2 groepen gevormd waarbij telkens één persoon in het midden stond en om de beurt werd aangevallen door de anderen. Hierbij werd niet verteld van tevoren welke kumite aanval er zou komen. Het was aan de verdediger om zich aan te passen aan de aanval. Uit deze oefening bleek dat de geconditioneerde situatie zelfs voor de ervaren karateka toch nog de nodige aandacht en inzet nodig te zijn. Na deze oefeningen gingen we kata oefenen, het ene team deed Kanku en de anderen deden de Seienchin. Er zaten onderling enkele kleine verschillen die elk wel goed uitlegbaar waren. De totale sessie werd afgesloten door allen gezamenlijk Tsuki no kata, Sanchin en Haichi dan Kin te lopen. Uiteraard werd er weer een groepsfoto gemaakt.

Met dank aan Man Wong voor het verslag!

2023-12-17 – Centrale Training (Deelverslag)

Op 17 december kwamen we weer bij elkaar voor een mooie Stijlplatform training in Leusden. We begonnen uiteraard met een warming-up, waarna sensei Bert ons meenam in de wereld van de kyokushinkai kumite. 

Om de hartslag nog wat verder op te pompen, begonnen we met kihon no kata vormen, waarin technieken van de eerste drie kyokushinkai kumite terugkwamen. Dit ging in hoog tempo en met veel afwisseling, dus een goede concentratie en snel omschakelen was een must.

Vervolgens werd de groep gesplitst in twee delen; een groep voor 2e dangraden en hoger, en een groep voor 1e dangraden en kyugraden.

Het thema was wederom kyokushinkai kumite. Sensei Bert legde uit waarom het belangrijk is om steeds met wisselende partners te trainen. De focus lag op de eerste en tweede kyokushinkai kumite, die uiteraard zowel links als rechts moesten worden uitgevoerd.

Om de reactiesnelheid en het aanpassingsvermogen te trainen, gingen we in een cirkel staan, met een enkele uke in het midden. De tori riepen het nummer van de kyokushinkai kumite waarmee ze gingen aanvallen. De uke moest snel anticiperen en de juiste  kyokushinkai kumite toepassen. Dat bleek nog best een uitdaging, qua afstanden inschatten en qua reactiesnelheid. Maar het ging geleidelijk aan steeds beter en automatischer.

Na deze oefening werd de focus verlegd naar kata, met name pinan sono ichi en pinan sono ni. Uiteraard werd de heupinzet weer extra belicht, met name in de momenten waarop je met een draai van richting moet veranderen.

Daarna gingen we over op tsuki no kata, waarbij een 1e dan werd gekoppeld aan een kyugraad. Doel was om tips en tops aan te geven, om zo de kata verder te verbeteren.

De groepen werden weer samengevoegd en de training werd afgesloten met een gezamenlijke tsuki no kata en sanchin kata, gevolgd door een cooling down en uiteraard de groepsfoto.

Het was weer een lekker intensieve training, met dank aan de organisatie en alle deelnemers.

Osu!

Met dank aan Hans van der Kemp voor het verslag!

2023-12-10 – Danexamens

Op 10 december zijn maar liefst 6 kandidaten geslaagd voor de eerste dan, een voor tweede dan en een voor derde dan. Van harte gefeliciteerd!

Wij wensen de kandidaten die helaas niet geslaagd zijn veel succes en motivatie om met de feedback aan de slag te gaan voor het volgende danexamen.

2023-06-18 – Centrale Training (Deelverslag)

Wij zijn vandaag met de kyugraden aan de slag gegaan met de technische correctheid van verschillende standen en technieken. Daarin is vandaag met name gekeken naar de manier van bewegen die op termijn het minst belastend is voor het lichaam en het efficiënt gebruiken van je energie tijdens deze bewegingen. Sensei Bert Slot wist dit alles op een fijne en logische manier te brengen, waardoor het direct duidelijk is waarom alles is zoals het is. Al met al weer een fijne training.

Met dank aan A. Vlug voor het verslag!

2023-06-18 – Centrale Training (Deelverslag)

Tijdens de training zijn wij in twee groepen aan de slag gegaan. Voor de hogere dangraden zijn wij aan de slag geweest met de 1e t/m 4e kyokushinkai kumite en kata sepai.

De focus bij de kyokushinkai kumite lag op uit balans brengen van de tegenstander en daaropvolgend directe counter. Daarbij ook de rust bewaren in wat je doet en de techniek afmaken. Ook zijn wij bezig geweest tijdens het oefenen wat gebeurt er met mijn tegenstander en effect van de verdediging. Daarna hebben wij nog sepai kata geoefend en als afsluiting in hoog tempo de kyokushinkai kumite herhaald. De boodschap om mee naar huis te nemen was dat je met de kyokushinkai kumite er voor moet zorgen dat je tegenstander niet in staat is om zijn of haar aanval te vervolgen. Het was een leuke leerzame les.

Met dank aan Esther van Alphen voor het verslag!

2023-02-12 – Centrale Training (Deelverslag)

Op 12-02-2023 was er een centrale training van het Stijlplatform Kyokushinkai, waarbij de dangraden en kyugraden mochten komen. Als start begonnen we met een gezamenlijke warming up, om vervolgens in 3 groepen te worden gesplitst op niveau.
De kyugraden werden bij elkaar gedaan om samen te trainen, hierbij legden we de focus op de ippon kumite.

We trainden de 1e, 2e en 3e ippon kumite, om nog goed warm te worden en het vormpje in je hoofd te hebben deden we tussen de kumite kihon no kata met dezelfde technieken die je ook in je ippon kumite laat zien. Als we dat 5 stappen naar voren en naar achteren hadden gedaan mocht je met je partner oefenen. We oefenden vooral met afstand en de technieken die je maakt naar je tegenstander om het zo goed en realistisch mogelijk te maken.

Onze groep splitste zich nog aan het einde in tweeën om aan elkaar een demonstratie te laten zien en om feedback te geven en te krijgen. Met die informatie konden we weer verder trainen.
Het laatste half uurtje van de training sloten we af met kata. We trainden tuskino kata. Ook hierbij met zijn tweeën naar elkaar kijken en langzaam uitvoeren om elkaar feedback te geven. Hiermee merk je dat je diep in kan gaan op je technieken en veel kleine dingen kan tegenkomen.

Ik vond het een hele leuke en leerzame training. Jje krijgt veel aandacht van de sensei en je kan veel feedback mee terug nemen om daar verder op te trainen.

Met dank aan Mohammed Berenstein voor het verslag!

2023-02-12 – Centrale Training (Deelverslag)

Onder leiding van shihan Pierre Drachman heeft een groep karateka vanaf 3e dan zich verdiept in het onderwerp bunkai.

Om een vertaling te maken van een vaste katavorm naar een realistische toepassing is het nodig om buiten de box te gaan denken. Welke interpretatie kun je geven aan een techniek uit een kata? Eén techniek kun je ook op meerdere manieren uitleggen. Je moet wat vrijer gaan nadenken en nadenken over wat in een reële situatie logisch zou zijn.

Bij het bedenken van je eigen toepassing van een kata, breek je de kata op in stukjes en maak je daar als eerste stap kumites van. Deze train je vervolgens met een partner. Hier zijn we mee aan de slag gegaan voor pinan sono ni en pinan sono san.

De volgende stap is om de ontworpen kumites in een vrijere vorm toe te passen op meerdere tegenstanders. Er werden hiervoor diverse tips met de groep gedeeld. Maak gebruik van je positie ten opzichte van je tegenstanders om het gevecht te beïnvloeden. Houd beide tegenstanders in het oog. Beperk het aantal technieken per tegenstander, want de tweede tegenstander zal niet wachten met aanvallen tot je klaar bent met je serie.

Er volgde nog een oefening waarbij een deelnemer in het midden van een cirkel van aanvallers ging staan. De deelnemers verdedigden zich gebruik makend van de technieken uit de 2e pinan. Dat bleek geen makkelijke opgave.

Als afsluiting gaven Bjorn, Pieter en Lesley een prachtige demonstratie van de bunkai waar zij de afgelopen tijd intensief aan hebben gewerkt.

Met dank aan Sigrid de Koff voor het verslag!

2023-01-15 – Centrale Training (Deelverslag)

Op 15 januari 2023 organiseerde het Stijlplatform Kyokushinkai een trainingsevenement waar de kyu- en dangraden samen kwamen om te trainen. Na een gezamenlijke warming-up werden de groepen verdeeld naar niveau waarna de vier sensei de groepen begeleiden. De kyugraden oefenden kihon, waarna er aandacht aan de geri serie & de dachi serie werd besteed. Daarnaast oefenden de kyugraden uitgebreid de uke van het ippon kumite om het later met een partner in de praktijk te brengen. Na een leuke training van twee uur en een groepsfoto was de les voorbij. Het was een gezellig evenement wat toch je ogen opent over hoe groot de karate gemeenschap eigenlijk is aangezien karateka uit heel Nederland bij elkaar komen. Door de gemoedelijke sfeer, de uitstekende begeleiding van de vier sensei & de leervolle les kan ik dit soort evenementen aan iedereen aanraden.

Met dank aan Derek de Gier voor het verslag!

2022-11-20 – Centrale Training

Verslag – Centrale training kyu- en dangraadhouders in Leusden

Op zondag 20 november jl. vond onder leiding van sensei Sergio Schouten een centrale training voor examinatoren en kyu- en dangraadhouders plaats.

Thema: examinator observatietraining.

Deze training is bedoeld voor examinatoren om hun observatievermogen te trainen en deze observaties onderling met elkaar te bespreken zodat tijdens de (landelijke) examens zij met dezelfde uitgangspunten de beoordeling kunnen afstemmen.

Het bijzondere aan deze training is dat 1e kyu en dangraadhouders waren uitgenodigd om deel uit te maken van deze training.

Niet het feedback geven en/of aandachtspunten benoemen door de examinatoren aan de deelnemende karateka, maar de karateka die het 1e dan examenpakket lieten zien, observeren.

Het 1e dan examenpakket werd opgeknipt in 3 delen en 3 verschillende examinatoren waren de “vragers”.

  1. Kihon
  2. Kata
  3. Ippon en kyokushinkai kumite

De karateka werd gevraagd om het desbetreffende onderdeel op examen niveau uit te voeren.

Het bijzondere aan deze training, voor de eerste keer zo georganiseerd, zorgde ervoor dat een ieder zijn/haar enthousiasme, inzet en plezier naar een bovenmatige inspanning wist te brengen. Het was een genot om hier deel aan te nemen.

Volgende gezamenlijke centrale kyu- en dangraadtraining is op 18-12-2022 van 10:30-12:00 uur. Aansluitend vindt van 12:30-14:00 uur de algemene ledenvergadering van het Stijlplatform plaats.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2022-02 – Geslaagden lerarenopleiding

Zeer recent is de opleiding Leraar Karate-do van de KBN afgerond. In deze opleiding waren 5 kandidaten van ons Stijlplatform vertegenwoordigd:

Sigrid de Koff (Nippon the Healthclub)
Tijn Schellekens (Sportschool Slingerland)
Jos Hoekendijk (Shin Bu Ken Lemmer)
Patrick Zwaagman (Shin Bu Ken Lemmer)
Alper Tekinerdogan (U.S.C. Amsterdam)

Met heel veel plezier kan ik jullie melden dat ze allemaal geslaagd zijn voor deze opleiding en daarmee is het lerarenkorps van ons SPK weer uitgebreid.

Een fantastisch resultaat, waarmee wij jullie en de geslaagden van de overige stijlgroeperingen van harte willen feliciteren.

Tot de volgende SPK training!

2021-10-10 – Centrale Training

Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 10 oktober 2021
Groep: Dangraden (12:30-14:00 uur)

Onder leiding van sensei Bert Slot vond op 10 oktober 2021 de centrale training dangraadhouders plaats.

Thema: Functionaliteit van de standen en geri. Waarom dient een stand en/of geri op een bepaalde wijze te worden toegepast?

Na een gedegen fysieke warming-up, werd ook aandacht geschonken aan inspanning die het brein activeert doormiddel van een repeterende herhaling van snelle korte bewegingen met de handen.

Er werd uitsluitend met partners gewerkt. Doorlopende Kihondrill (2x heen / 2x terug) met jodan, chudan, gedan tsuki met als verdediging jodan uke, soto uke, uchi uke en gedan barai. Waarbij de focus lag op de uitvoering van de tsuki en de zenkutsu dachi stand bij de verdediging.

Aansluitend werden de eerste en tweede renraku waza gelopen waarbij weer uitvoerig stilgestaan werd bij de functionaliteit (het naar voren brengen van de energie) van de standen en de geri. Eveneens werden nog enkele kumite vormen in hun functionaliteit beoefend.

De mindset van de training was bewustwording van je houding, standen en het voorwaarts brengen van je energie om de functionaliteit te verbeteren.

Afgesloten werd met sanchin kata.

De volgende centrale training Dangraadhouders vindt plaats op 19 december 2021 van 12:15- 13:30 uur, wederom in Leusden.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2021-10-10 – Centrale Training

Verslag

Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 10 oktober 2021
Groep: Kyugraden (11:00-12:30 uur)

Op zondag 10 oktober 2021 vond onder leiding van sensei Sergio Schouten de centrale training voor kyugraadhouders plaats.

Thema: onderdelen van het 1e dan examen, waarbij trainen met partner als essentieel onderdeel wordt aangemerkt.

Onderbouwing om met partner de kihon te oefenen is dat deze uitvoering meer de realiteit benadert dan alleen in het “luchtledige” te slaan.

Betekent dat zowel de aanvaller als de verdediger op elkaar moeten kunnen vertrouwen en vol voor de uitvoering gaan.

Na de gedegen warming-up, werd begonnen met basis kihon / kihon kata waarbij expliciet werd aangegeven hierbij 100% te geven. Na deze oefening werd deze basis kihon uitgevoerd met partner, waarbij ook dezelfde intentie werd gevraagd als bij de alleenstaande uitvoering.

Terug naar de basis waarbij de traptechnieken werden geoefend. Aansluitend de ippon kumite, zowel links als rechts, gevolgd door de kyokushinkai kumites met verschillende partners. Ook links en rechts.

Als laatste (conditie) onderdeel stoottechnieken op de bokszakken waarbij de impact 100% moet zijn, waarbij een repeterend tempo afgewezen werd. Afsluitend werden de stoottechnieken op partners geoefend met een impact aangegeven door de partner.

Een zeer geslaagde centrale training waarnaast plezier, de uitvoering van de karateka en de inbreng van de sensei dit resultaat voortbracht.

Volgende Centrale kyugraad training is op 19 december 2021 van 11:00 – 12:15 uur.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2020-09-13 – Centrale Training

VERSLAG
Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 13 september 2020
Groep: Kyugraden (10:30-12:00 uur)

Centrale training Kyu-& Dangraadhouders in Leusden.

Conform de RIVM-regels werd onder leiding van sensei Bert Slot en sensei
Sergio Schouten op zondag 13 september 2020 de centrale Kyu- & Dangraadtraining in Leusden gehouden.  

Thema: Heupinzet.

Om maximale effectiviteit uit je techniek te halen, is de heupinzet cruciaal. Kihon en kata is bij uitstek geschikt om de heupinzet te voelen, te zien en het effect ervan te ervaren.

De warming-up werd in een spelvorm opgezet waarbij de insteek was om op een rustige wijze de spieren warm te laten worden, gevolgd door stretchen.

Aangevangen werd met kihon-waza (uit stand) waarbij naast de diverse tsuki ook de weringen werden geoefend waarbij verwachting was dat de maximale heupinzet getoond kon worden. Daarop volgend de geri-wazwa met eenzelfde heupinzet verwachting.

Vandaar uit naar de kihon-waza met partner (twee staps) ook hier maximale inzet van de aanvaller en verdediger waarbij uiteraard de heupinzet van beiden gevraagd werd.

Vanuit de kihon door naar de Pinan kata. Pinan sono ichi, Pinan sono san,

Pinan sono go en Tsuki no kata. Met uitstek de kata waarbij de heupinzet cruciaal is om je uitvoerende technieken maximaal te ondersteunen.

Kihon is basis. Maar deze basis is de grondlegger voor alle technieken en toepassingen. Dat het trainen van de basis enerverend is, werd wel heel duidelijk. Beide sensei stimuleerden het enthousiasme en de inzet van de deelnemers naar een uitstekend niveau.

Volgende centrale training staat gepland op 8 november a.s., wederom in Leusden.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

Blog

2024-02-18 – Centrale Training

Zondag 18 februari vond er weer een centrale training van het Stijlplatform Kyokushinkai in Leusden plaats. Sensei Bert Slot, Erik Stok en Jaap de Vries verzorgden de trainingen met maar liefst 34 deelnemers. De opkomst was opmerkelijk hoog en dat is een positieve ontwikkeling te noemen. Als belangrijkste thema kwam: “ademhalingstechniek ondersteunend bij kata-uitvoering” aan bod.

De warming-up werd uitgevoerd onder leiding van sensei Erik. Met tweetallen op rustige wijze je gehele lichaam gebruiken om krachtig te staan en te bewegen waarop je partner een tegenbeweging moet uitvoeren. Met deze oefeningen wordt het gehele spierstelsel in het lichaam gebruikt en komt het lijf op “temperatuur”. Daarna nam sensei Bert de training over met het eerdergenoemde thema en werd begonnen met het welbekende sanchin no kata. (een extern ademhalings-kata). Sanchin wordt vaak vertaald als 3-delig gevecht (tussen lijf, geest en ademhaling): die drie aspecten moeten in het kata – alsof in een “flow” – samengaan.

Voorafgaand aan de oefeningen werd aangegeven dat bij technieken naar het lichaam toe in te ademen en bij technieken van het lichaam af uit te ademen. Tezamen met de bijbehorende standen bereik je dan de meeste efficiëntie in je technieken en totale uitvoering.

Velen onderschatten het belang en de ondersteuning van de ademhaling tijdens het toepassen van de technieken. Het komt vaak voor dat men bij het uitvoeren van technieken de adem inhoudt, waardoor men “op slot” komt te staan. Om dit te ondervinden werden in kihon vorm diverse dubbele technieken en standen uit diverse kata geoefend. Naast de uitvoering werd ook gevraagd in welke kata die desbetreffende techniek voorkomt. Want nadenken resulteert in scherp zijn!

Het derde deel van de training werd gebruikt om de geoefende technieken en standen in één kata naar keuze te gebruiken. Hier toe werden de deelnemers in 3 groepen onderverdeeld:  3e  4e en 5e dangraadhouders bij elkaar met sensei Bert, alle 1e en 2e dangraadhouders bij elkaar onder leiding van sensei Erik en alle kyugraadhouders bij elkaar onder leiding van sensei Jaap. De kata keuze in elke groep was vrij maar moest wel door de gehele groep worden gedragen. Opdracht was om gezamenlijk als groep de besproken technieken te beoefenen en als groep het kata synchroon te lopen. Het laatste werd een uitdaging.

Als afsluiting van de training werd gezamenlijk het kata Haichi dan Kin gelopen. Deze kata komt voort uit de chinese stijl Ba Dua Chin (“acht stukken brokaat”) en wordt vaak binnen het kyokushinkai beoefend, zowel als warming up óf als cool-down.

Het was weer een intense training met spanning, ontspanning en plezier. De volgende centrale training is op zondag 7 april in Leusden. Tot ziens!

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2024-01-07 – Nieuwjaarstraining

Vandaag waren we allemaal uitgenodigd bij de sportschool van shihan Pierre Drachman in Deventer.

Om 10:30 uur was de aanvang van de training, maar iedereen was ruimschoots op tijd, dus er was nog tijd voor een kopje koffie/thee. Even weer bijkletsen is altijd goed voor het groepsgevoel en nadat we ons hadden omgekleed konden we na een welkomstwoord van shihan Pierre beginnen.

De warming-up werd verzorgd door sensei Erik Stok die ons allerlei partneroefeningen liet doen. Er ontstond hierdoor een leuke interactie tussen de karateka en werd de basis van een net zo leuke training gelegd.

Sensei Bert Slot verzorgde het vervolg van de training en koos ervoor om de meeste oefeningen uit te laten voeren in de typische kyokushinkai stand sanchin dachi. Er werd gewerkt in duo’s en alle basisstoten en -verdedigingen kwamen aan bod. Het tempo werd opgevoerd en de kiai klonken zo hard dat oordopjes soms gewenst waren. Kortom de sfeer was goed en iedereen had er zin in.

Als afsluiter en cooling down gingen onder leiding van sensei Jaap de Vries nog een paar kata doen. We liepen de Yantsu en Hachi dan kin.

Na de training hebben we allemaal nog een hele tijd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom een gezellige en leerzame training.

Met dank aan Pieter Zeilstra voor het verslag!

2023-12-17 – Centrale Training (Deelverslag)

Na een warming up van sensei Jaap de Vries gingen alle aanwezigen een paar kihon technieken uitvoeren onder leiding van sensei Bert Slot.

De kihon training was bedoeld om de ma-ai te oefen en gericht aanvallen waardoor de verdediger in actie moet komen. Er werd een veel voorkomende fout uitgelegd dat is als bij verdediging de ma-ai te kort is, we de neiging hebben om naar achteren te hellen en daardoor te zwak gaan staan. Na de kihon-oefeningen werden de groepen gesplitst tussen 1e dan en lager en 2e dan en hoger.

De hogere dangraden moesten alle 7 kyokushinkai kumite oefenen. Na enige tijd werd er ook van partner gewisseld. Als oefening werden om en om de kyokushinkai kumite met je partner uitgevoerd op de aangeven van sensei Bert en elke paar tellen een andere kumite.

Daarna werden er 2 groepen gevormd waarbij telkens één persoon in het midden stond en om de beurt werd aangevallen door de anderen. Hierbij werd niet verteld van tevoren welke kumite aanval er zou komen. Het was aan de verdediger om zich aan te passen aan de aanval. Uit deze oefening bleek dat de geconditioneerde situatie zelfs voor de ervaren karateka toch nog de nodige aandacht en inzet nodig te zijn. Na deze oefeningen gingen we kata oefenen, het ene team deed Kanku en de anderen deden de Seienchin. Er zaten onderling enkele kleine verschillen die elk wel goed uitlegbaar waren. De totale sessie werd afgesloten door allen gezamenlijk Tsuki no kata, Sanchin en Haichi dan Kin te lopen. Uiteraard werd er weer een groepsfoto gemaakt.

Met dank aan Man Wong voor het verslag!

2023-12-17 – Centrale Training (Deelverslag)

Op 17 december kwamen we weer bij elkaar voor een mooie Stijlplatform training in Leusden. We begonnen uiteraard met een warming-up, waarna sensei Bert ons meenam in de wereld van de kyokushinkai kumite. 

Om de hartslag nog wat verder op te pompen, begonnen we met kihon no kata vormen, waarin technieken van de eerste drie kyokushinkai kumite terugkwamen. Dit ging in hoog tempo en met veel afwisseling, dus een goede concentratie en snel omschakelen was een must.

Vervolgens werd de groep gesplitst in twee delen; een groep voor 2e dangraden en hoger, en een groep voor 1e dangraden en kyugraden.

Het thema was wederom kyokushinkai kumite. Sensei Bert legde uit waarom het belangrijk is om steeds met wisselende partners te trainen. De focus lag op de eerste en tweede kyokushinkai kumite, die uiteraard zowel links als rechts moesten worden uitgevoerd.

Om de reactiesnelheid en het aanpassingsvermogen te trainen, gingen we in een cirkel staan, met een enkele uke in het midden. De tori riepen het nummer van de kyokushinkai kumite waarmee ze gingen aanvallen. De uke moest snel anticiperen en de juiste  kyokushinkai kumite toepassen. Dat bleek nog best een uitdaging, qua afstanden inschatten en qua reactiesnelheid. Maar het ging geleidelijk aan steeds beter en automatischer.

Na deze oefening werd de focus verlegd naar kata, met name pinan sono ichi en pinan sono ni. Uiteraard werd de heupinzet weer extra belicht, met name in de momenten waarop je met een draai van richting moet veranderen.

Daarna gingen we over op tsuki no kata, waarbij een 1e dan werd gekoppeld aan een kyugraad. Doel was om tips en tops aan te geven, om zo de kata verder te verbeteren.

De groepen werden weer samengevoegd en de training werd afgesloten met een gezamenlijke tsuki no kata en sanchin kata, gevolgd door een cooling down en uiteraard de groepsfoto.

Het was weer een lekker intensieve training, met dank aan de organisatie en alle deelnemers.

Osu!

Met dank aan Hans van der Kemp voor het verslag!

2023-12-10 – Danexamens

Op 10 december zijn maar liefst 6 kandidaten geslaagd voor de eerste dan, een voor tweede dan en een voor derde dan. Van harte gefeliciteerd!

Wij wensen de kandidaten die helaas niet geslaagd zijn veel succes en motivatie om met de feedback aan de slag te gaan voor het volgende danexamen.

2023-06-18 – Centrale Training (Deelverslag)

Wij zijn vandaag met de kyugraden aan de slag gegaan met de technische correctheid van verschillende standen en technieken. Daarin is vandaag met name gekeken naar de manier van bewegen die op termijn het minst belastend is voor het lichaam en het efficiënt gebruiken van je energie tijdens deze bewegingen. Sensei Bert Slot wist dit alles op een fijne en logische manier te brengen, waardoor het direct duidelijk is waarom alles is zoals het is. Al met al weer een fijne training.

Met dank aan A. Vlug voor het verslag!

2023-06-18 – Centrale Training (Deelverslag)

Tijdens de training zijn wij in twee groepen aan de slag gegaan. Voor de hogere dangraden zijn wij aan de slag geweest met de 1e t/m 4e kyokushinkai kumite en kata sepai.

De focus bij de kyokushinkai kumite lag op uit balans brengen van de tegenstander en daaropvolgend directe counter. Daarbij ook de rust bewaren in wat je doet en de techniek afmaken. Ook zijn wij bezig geweest tijdens het oefenen wat gebeurt er met mijn tegenstander en effect van de verdediging. Daarna hebben wij nog sepai kata geoefend en als afsluiting in hoog tempo de kyokushinkai kumite herhaald. De boodschap om mee naar huis te nemen was dat je met de kyokushinkai kumite er voor moet zorgen dat je tegenstander niet in staat is om zijn of haar aanval te vervolgen. Het was een leuke leerzame les.

Met dank aan Esther van Alphen voor het verslag!

2023-02-12 – Centrale Training (Deelverslag)

Op 12-02-2023 was er een centrale training van het Stijlplatform Kyokushinkai, waarbij de dangraden en kyugraden mochten komen. Als start begonnen we met een gezamenlijke warming up, om vervolgens in 3 groepen te worden gesplitst op niveau.
De kyugraden werden bij elkaar gedaan om samen te trainen, hierbij legden we de focus op de ippon kumite.

We trainden de 1e, 2e en 3e ippon kumite, om nog goed warm te worden en het vormpje in je hoofd te hebben deden we tussen de kumite kihon no kata met dezelfde technieken die je ook in je ippon kumite laat zien. Als we dat 5 stappen naar voren en naar achteren hadden gedaan mocht je met je partner oefenen. We oefenden vooral met afstand en de technieken die je maakt naar je tegenstander om het zo goed en realistisch mogelijk te maken.

Onze groep splitste zich nog aan het einde in tweeën om aan elkaar een demonstratie te laten zien en om feedback te geven en te krijgen. Met die informatie konden we weer verder trainen.
Het laatste half uurtje van de training sloten we af met kata. We trainden tuskino kata. Ook hierbij met zijn tweeën naar elkaar kijken en langzaam uitvoeren om elkaar feedback te geven. Hiermee merk je dat je diep in kan gaan op je technieken en veel kleine dingen kan tegenkomen.

Ik vond het een hele leuke en leerzame training. Jje krijgt veel aandacht van de sensei en je kan veel feedback mee terug nemen om daar verder op te trainen.

Met dank aan Mohammed Berenstein voor het verslag!

2023-02-12 – Centrale Training (Deelverslag)

Onder leiding van shihan Pierre Drachman heeft een groep karateka vanaf 3e dan zich verdiept in het onderwerp bunkai.

Om een vertaling te maken van een vaste katavorm naar een realistische toepassing is het nodig om buiten de box te gaan denken. Welke interpretatie kun je geven aan een techniek uit een kata? Eén techniek kun je ook op meerdere manieren uitleggen. Je moet wat vrijer gaan nadenken en nadenken over wat in een reële situatie logisch zou zijn.

Bij het bedenken van je eigen toepassing van een kata, breek je de kata op in stukjes en maak je daar als eerste stap kumites van. Deze train je vervolgens met een partner. Hier zijn we mee aan de slag gegaan voor pinan sono ni en pinan sono san.

De volgende stap is om de ontworpen kumites in een vrijere vorm toe te passen op meerdere tegenstanders. Er werden hiervoor diverse tips met de groep gedeeld. Maak gebruik van je positie ten opzichte van je tegenstanders om het gevecht te beïnvloeden. Houd beide tegenstanders in het oog. Beperk het aantal technieken per tegenstander, want de tweede tegenstander zal niet wachten met aanvallen tot je klaar bent met je serie.

Er volgde nog een oefening waarbij een deelnemer in het midden van een cirkel van aanvallers ging staan. De deelnemers verdedigden zich gebruik makend van de technieken uit de 2e pinan. Dat bleek geen makkelijke opgave.

Als afsluiting gaven Bjorn, Pieter en Lesley een prachtige demonstratie van de bunkai waar zij de afgelopen tijd intensief aan hebben gewerkt.

Met dank aan Sigrid de Koff voor het verslag!

2023-01-15 – Centrale Training (Deelverslag)

Op 15 januari 2023 organiseerde het Stijlplatform Kyokushinkai een trainingsevenement waar de kyu- en dangraden samen kwamen om te trainen. Na een gezamenlijke warming-up werden de groepen verdeeld naar niveau waarna de vier sensei de groepen begeleiden. De kyugraden oefenden kihon, waarna er aandacht aan de geri serie & de dachi serie werd besteed. Daarnaast oefenden de kyugraden uitgebreid de uke van het ippon kumite om het later met een partner in de praktijk te brengen. Na een leuke training van twee uur en een groepsfoto was de les voorbij. Het was een gezellig evenement wat toch je ogen opent over hoe groot de karate gemeenschap eigenlijk is aangezien karateka uit heel Nederland bij elkaar komen. Door de gemoedelijke sfeer, de uitstekende begeleiding van de vier sensei & de leervolle les kan ik dit soort evenementen aan iedereen aanraden.

Met dank aan Derek de Gier voor het verslag!

2022-11-20 – Centrale Training

Verslag – Centrale training kyu- en dangraadhouders in Leusden

Op zondag 20 november jl. vond onder leiding van sensei Sergio Schouten een centrale training voor examinatoren en kyu- en dangraadhouders plaats.

Thema: examinator observatietraining.

Deze training is bedoeld voor examinatoren om hun observatievermogen te trainen en deze observaties onderling met elkaar te bespreken zodat tijdens de (landelijke) examens zij met dezelfde uitgangspunten de beoordeling kunnen afstemmen.

Het bijzondere aan deze training is dat 1e kyu en dangraadhouders waren uitgenodigd om deel uit te maken van deze training.

Niet het feedback geven en/of aandachtspunten benoemen door de examinatoren aan de deelnemende karateka, maar de karateka die het 1e dan examenpakket lieten zien, observeren.

Het 1e dan examenpakket werd opgeknipt in 3 delen en 3 verschillende examinatoren waren de “vragers”.

  1. Kihon
  2. Kata
  3. Ippon en kyokushinkai kumite

De karateka werd gevraagd om het desbetreffende onderdeel op examen niveau uit te voeren.

Het bijzondere aan deze training, voor de eerste keer zo georganiseerd, zorgde ervoor dat een ieder zijn/haar enthousiasme, inzet en plezier naar een bovenmatige inspanning wist te brengen. Het was een genot om hier deel aan te nemen.

Volgende gezamenlijke centrale kyu- en dangraadtraining is op 18-12-2022 van 10:30-12:00 uur. Aansluitend vindt van 12:30-14:00 uur de algemene ledenvergadering van het Stijlplatform plaats.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2022-02 – Geslaagden lerarenopleiding

Zeer recent is de opleiding Leraar Karate-do van de KBN afgerond. In deze opleiding waren 5 kandidaten van ons Stijlplatform vertegenwoordigd:

Sigrid de Koff (Nippon the Healthclub)
Tijn Schellekens (Sportschool Slingerland)
Jos Hoekendijk (Shin Bu Ken Lemmer)
Patrick Zwaagman (Shin Bu Ken Lemmer)
Alper Tekinerdogan (U.S.C. Amsterdam)

Met heel veel plezier kan ik jullie melden dat ze allemaal geslaagd zijn voor deze opleiding en daarmee is het lerarenkorps van ons SPK weer uitgebreid.

Een fantastisch resultaat, waarmee wij jullie en de geslaagden van de overige stijlgroeperingen van harte willen feliciteren.

Tot de volgende SPK training!

2021-10-10 – Centrale Training

Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 10 oktober 2021
Groep: Dangraden (12:30-14:00 uur)

Onder leiding van sensei Bert Slot vond op 10 oktober 2021 de centrale training dangraadhouders plaats.

Thema: Functionaliteit van de standen en geri. Waarom dient een stand en/of geri op een bepaalde wijze te worden toegepast?

Na een gedegen fysieke warming-up, werd ook aandacht geschonken aan inspanning die het brein activeert doormiddel van een repeterende herhaling van snelle korte bewegingen met de handen.

Er werd uitsluitend met partners gewerkt. Doorlopende Kihondrill (2x heen / 2x terug) met jodan, chudan, gedan tsuki met als verdediging jodan uke, soto uke, uchi uke en gedan barai. Waarbij de focus lag op de uitvoering van de tsuki en de zenkutsu dachi stand bij de verdediging.

Aansluitend werden de eerste en tweede renraku waza gelopen waarbij weer uitvoerig stilgestaan werd bij de functionaliteit (het naar voren brengen van de energie) van de standen en de geri. Eveneens werden nog enkele kumite vormen in hun functionaliteit beoefend.

De mindset van de training was bewustwording van je houding, standen en het voorwaarts brengen van je energie om de functionaliteit te verbeteren.

Afgesloten werd met sanchin kata.

De volgende centrale training Dangraadhouders vindt plaats op 19 december 2021 van 12:15- 13:30 uur, wederom in Leusden.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2021-10-10 – Centrale Training

Verslag

Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 10 oktober 2021
Groep: Kyugraden (11:00-12:30 uur)

Op zondag 10 oktober 2021 vond onder leiding van sensei Sergio Schouten de centrale training voor kyugraadhouders plaats.

Thema: onderdelen van het 1e dan examen, waarbij trainen met partner als essentieel onderdeel wordt aangemerkt.

Onderbouwing om met partner de kihon te oefenen is dat deze uitvoering meer de realiteit benadert dan alleen in het “luchtledige” te slaan.

Betekent dat zowel de aanvaller als de verdediger op elkaar moeten kunnen vertrouwen en vol voor de uitvoering gaan.

Na de gedegen warming-up, werd begonnen met basis kihon / kihon kata waarbij expliciet werd aangegeven hierbij 100% te geven. Na deze oefening werd deze basis kihon uitgevoerd met partner, waarbij ook dezelfde intentie werd gevraagd als bij de alleenstaande uitvoering.

Terug naar de basis waarbij de traptechnieken werden geoefend. Aansluitend de ippon kumite, zowel links als rechts, gevolgd door de kyokushinkai kumites met verschillende partners. Ook links en rechts.

Als laatste (conditie) onderdeel stoottechnieken op de bokszakken waarbij de impact 100% moet zijn, waarbij een repeterend tempo afgewezen werd. Afsluitend werden de stoottechnieken op partners geoefend met een impact aangegeven door de partner.

Een zeer geslaagde centrale training waarnaast plezier, de uitvoering van de karateka en de inbreng van de sensei dit resultaat voortbracht.

Volgende Centrale kyugraad training is op 19 december 2021 van 11:00 – 12:15 uur.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

2020-09-13 – Centrale Training

VERSLAG
Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 13 september 2020
Groep: Kyugraden (10:30-12:00 uur)

Centrale training Kyu-& Dangraadhouders in Leusden.

Conform de RIVM-regels werd onder leiding van sensei Bert Slot en sensei
Sergio Schouten op zondag 13 september 2020 de centrale Kyu- & Dangraadtraining in Leusden gehouden.  

Thema: Heupinzet.

Om maximale effectiviteit uit je techniek te halen, is de heupinzet cruciaal. Kihon en kata is bij uitstek geschikt om de heupinzet te voelen, te zien en het effect ervan te ervaren.

De warming-up werd in een spelvorm opgezet waarbij de insteek was om op een rustige wijze de spieren warm te laten worden, gevolgd door stretchen.

Aangevangen werd met kihon-waza (uit stand) waarbij naast de diverse tsuki ook de weringen werden geoefend waarbij verwachting was dat de maximale heupinzet getoond kon worden. Daarop volgend de geri-wazwa met eenzelfde heupinzet verwachting.

Vandaar uit naar de kihon-waza met partner (twee staps) ook hier maximale inzet van de aanvaller en verdediger waarbij uiteraard de heupinzet van beiden gevraagd werd.

Vanuit de kihon door naar de Pinan kata. Pinan sono ichi, Pinan sono san,

Pinan sono go en Tsuki no kata. Met uitstek de kata waarbij de heupinzet cruciaal is om je uitvoerende technieken maximaal te ondersteunen.

Kihon is basis. Maar deze basis is de grondlegger voor alle technieken en toepassingen. Dat het trainen van de basis enerverend is, werd wel heel duidelijk. Beide sensei stimuleerden het enthousiasme en de inzet van de deelnemers naar een uitstekend niveau.

Volgende centrale training staat gepland op 8 november a.s., wederom in Leusden.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!