Verslag centrale training 13-10-2019

vrijdag 18 oktober 2019

VERSLAG
Verslag Stijlplatform Kyokushinkai Leusden – 13 oktober 2019
Groep: Kyugraden (10:30-12:00 uur)

Onder leiding van Shihan Pierre Drachman werd op zondag 13 oktober jl. de centrale Kyu-& Dangraadtraining in Leusden gehouden.

De warming-up stond in het teken van soepel, in een begrenst gebied door elkaar bewegen, zwaaien met armen en snelle been verplaatsingen zonder in contact met elkaar te komen. Uiteraard werden de push- en sit-ups niet vergeten.

In afstemming met de groep werd besloten om het 1e Dan programma te behandelen. Met name aandacht voor de standen en de technieken in kihon kata.

Met name bij de standen werden door de shihan opmerkelijke onderlinge verschillen geconstateerd. Toelichting en uitleg werd gebruikt om het belang van de standen onder de aandacht te brengen.

Uitgebreid is stilgestaan bij de standen en kihon kata. Dit lijkt wat overdreven, maar een goede stand is van essentieel belang voor een goede uitvoering van de vervolg techniek. Shihan Drachman noemde expliciet dat je stand en je kihon kata het fundament is van je karate.

Renraku waza sono ichi en sono ni gelopen. In deze discipline stond de shihan stil bij het effect van de trappen alsmede hoe de trappen goed te maken.

Tsuki no kata en Saifa werden diverse keren beoefend, met wederom de standen als middelpunt. Als laatste de kyokushinkai kumites sono ichi en sono ni uitgevoerd. Door tijd te nemen voor de toelichtingen en uitleggen tijdens de training was er helaas geen tijd meer voor de ippon kumites.

Voor mij is door het nemen van tijd, naast de waarde van toelichting en uitvoering, een leerzaam moment ontstaan. Eveneens het plezier hebben in de training. Ook dit aspect is door shihan Drachman prima is ingevuld.

M.i. draagt het Stijlplatform met zijn docenten bij aan overdracht van kennis en vaardigheden.

De eerst volgende centrale Kyu-& Dangraadhouders training van
10:30 uur – 12:00 uur in Leusden is op 22 december 2019.
Thema wordt nog bekend gemaakt.

Met dank aan Cor Verhoeven voor het verslag!

Activiteiten/thema’s

zaterdag 16 februari 2019

Morgen (17-02-2019) zal tijdens de kyugraadtraining gewerkt worden aan de ippon en kyokushinkai kumite, gevolgd door tsukino kata en saifa. Tijdens de dangraadtraining zullen kyokushinkai kumite 5, 6 en 7 en de link naar zelfverdediging centraal staan!

Het thema voor beide trainingen op 14-04-2019 is kata.

Op 17-03-2019 zijn de proefexamens. Wil je meedoen? Geef je op via jouw leraar! Meer informatie staat op onze Facebookpagina en wordt vandaag per mail naar de sportscholen gestuurd.

Planning eerste helft 2019

vrijdag 21 december 2018

De planning voor de eerste helft van 2019 is bekend en staat tevens op de Facebookpagina. Alle activiteiten vinden plaats bij Theo Meijer Sport, Plantageweg 6 te Leusden.

 • 20-01-2019         10:30-12:00         Nieuwjaarstraining voor iedereen
 • 17-02-2019         10:30-12:00         Centrale training kyu- en dangraadhouders
 • 17-02-2019         12:00-13:30         Centrale training dangraadhouders
 • 17-03-2019         10:30-13:30         Proefexamens
 • 14-04-2019         10:30-12:00         Centrale training kyu- en dangraadhouders
 • 14-04-2019         12:00-13:30         Centrale training dangraadhouders
 • 19-05-2019         10:30-12:00         Centrale training kyu- en dangraadhouders
 • 19-05-2019         12:00-13:30         Centrale training dangraadhouders
 • 16-06-2019         10:30-12:00         Centrale training kyu- en dangraadhouders
 • 16-06-2019         12:00-13:30         Centrale training dangraadhouders

Dangraad examens 9 december in Harderwijk

zaterdag 1 december 2018

Dangraadexamens op zondag 9 december, plaats van handeling Sporthal de Sypel, Parkweg 4 – 3842 AD  Harderwijk.

De indeling is bekend en te raadplegen op de site van de KBN, zorg dat je op tijd bent!

Alle kandidaten veel succes gewenst namens de werkgroep organisatie en de werkgroep techniek. Wij hopen iedereen naderhand te kunnen feliciteren. Zet ‘m op!

Centrale Training Kyu- & Dangraadhouders 16-12-2018

zaterdag 1 december 2018

Op 16-12-2018 vinden de laatste trainingen plaats van dit jaar. De laocatie is weer Theo Meijer Sport in Amersfoort.

10:30-12:00 – Centrale Training Kyu- & Dangraadhouders (Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort)

12:00-13:30 – Centrale Training Dangraadhouders (Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort)

We zien je graag weer verschijnen, tot dan!

Attentie: Centrale training 18/11 verplaatst naar locatie Kosmonaut 8e, 3824 MK Amersfoort.

vrijdag 16 november 2018

Update: Op verzoek van Theo Meijer Sport is de centrale training van a.s. zondag 18-11-2018 van 10:30 tot 12:00 uur verplaatst naar locatie Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824 MK Amersfoort.
De jaarvergadering vindt nog steeds plaats in Theo Meijer Sport te Leusden, Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden. De jaarvergadering begint om deze reden om 13:00 uur i.p.v. 12:30 uur.

Geplande activiteiten en proefexamens

zondag 26 augustus 2018

Beste sportschoolhouders, karateka’s,

In overleg met de Werkgroep Techniek is besloten om de proefexamens te verplaatsen naar 7 oktober. Op deze manier hebben de kandidaten nog voldoende tijd om zich na het proefexamen in te kunnen schrijven voor de officiële danexamens. De centrale trainingen van 7 oktober worden samengevoegd tot één gezamenlijke training en verplaatst naar 18 november (voorafgaand aan de jaarvergadering).

 

Agenda

We zijn ons er van bewust dat de agenda op de site van het Stijlplatform momenteel niet werkt; hier wordt aan gewerkt. Voor een actueel overzicht van onze activiteiten zie onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/pg/stijlplatformkyokushinkai/

 

Overzicht geplande activiteiten

09-09-2018         10:30-12:00 – Centrale Training Kyu- & Dangraadhouders (Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort)

12:00-13:30 – Centrale Training Dangraadhouders (Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort)

07-10-2018         10:30-13:30 – Proefexamens (Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort)

18-11-2018         10:30-12:00 – Centrale Training Kyu- & Dangraadhouders (Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden)

12:30-14:00 – Jaarvergadering (Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden)

16-12-2018         10:30-12:00 – Centrale Training Kyu- & Dangraadhouders (Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort)

12:00-13:30 – Centrale Training Dangraadhouders (Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort)

 

Proefexamens

Het Stijlplatform Kyokushinkai houdt op zondag 7 oktober van 10.30 tot 13.30 uur weer proefexamens voor kandidaten voor 1e dan en hoger.

De proefexamens vinden plaats in sportcentrum Theo Meijer Sport Amersfoort, Kosmonaut 8e, 3824MK Amersfoort. Let op: de sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 30 september.

De proefexamens zijn een goede manier voor kandidaten om zich voor te bereiden op de echte danexamens in december 2018. Ze maken kennis met bijvoorbeeld de manier waarop de examens afgenomen worden. Iedere kandidaat krijgt een advies.

Opgeven

Opgave voor de proefexamens doen kandidaten door 10 euro over te maken op rekeningnummer NL32RABO0325006903 ten name van P. Zeilstra.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Stijlplatform proefexamen ‘graad’ voor Achternaam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat
 • KBN sportschoolnummer en naam van de leraar.

Het inschrijfgeld moet vóór 30 september zijn bijgeschreven op de rekening van het Stijlplatform. Betaling aan de zaal is niet mogelijk.

Training – 25 februari 2018 Groep: 1e Dan en hoger

zondag 4 maart 2018

Onder leiding van sensei Evert Baumgarten en sensei Bert Slot werd na de druk bezochte ochtendtraining voor kyu-graadhouders (o.l.v. sensei Sergio Schouten) de training voor dangraadhouders gestart. Evert Baumgarten meldde dat hij wegens diverse blessures niet zelf deel kon nemen, maar de training zo goed als mogelijk staand zou leiden. Bert Slot assisteerde daarbij. De groep van 12 ging na een korte opening snel aan de slag.
20180225_21
De warming up van ca. 10 minuten werd aan de deelnemers zelf overgelaten. Daarna openden wij de les, ook nog als opwarming, met wat kihon kata. Er werd vooral in zenkutsu dachi gelopen met een aantal basistechnieken. Er werd even stil gestaan bij de de juiste term voor de seiken mawashi uchi, die de slaap vanaf de zijkant behoort te raken. Het programma voor vandaag bestond o.a. uit de behandeling van kata Garyu en Yangtsu, een aantal partner oefeningen en afsluiten met kumite. De meeste deelnemers waren bekend met de kata. Kata Garyu verliep behoorlijk goed maar bij kata Yantsu zaten er nog wat kleine verschillen in de diverse uitvoeringen. Beide kata werden meermaals toegelicht en een paar keer gelopen. Sensei Evert legde accent op de juiste pauze-momenten in de kata en de momenten dat er explosieve actie behoort te zijn. Dit kata is niet heel lang, de enbusen (vorm/richting) is vrij makkelijk maar daarom moet er duidelijk explosief accent op de uitgevoerde technieken liggen. Met name bij kata Yantsu hebben wij dat meermaals herhaald.

Na de kata werd er met een partner gewerkt waarbij zelf een aantal kihon technieken met correcte verdediging en counter moesten worden gemaakt. Tussendoor werd duidelijk gemaakt dat een wering (uke) in principe onmiddellijk moet worden gevolgd door een counter. En verdedigen kan het best zo gebeuren dat de aanvaller moeilijk een tweede aanval kan plaatsen. Uit de lijn van de aanval stappen (tai sabaki) en positie zijn daarbij belangrijk. Daarna hebben alle karateka`s hun versies uitgewerkt en geoefend. Tot slot gaf ieder koppel een demo van hun vorm. De overige leden van de groep gaven vervolgens hun reacties. Er werd gelet op realisme, logica van techniek en counter, correcte uitvoering van techniek en de ma ai (afstand).

Bij het volgende onderdeel werd in drietallen gewerkt. Een karateka ging met de rug dicht op een muur staan en moest zich vervolgens tegen de aanvallen van twee karateka`s verweren. Doel was om als verdediger vooral snel te bewegen en zoveel mogelijk te voorkomen dat beide aanvallers gehakt van je maakten, door te proberen deze aanvallers in een lijn te krijgen. Alertheid en positionering waren hier dus het thema. De volgende variant was om hetzelfde toe doen maar dan in de open ruimte. De shiao was de grens dus er kon nu makkelijker om elkaar heen worden bewogen. Ook hier is het cruciaal om de twee aanvallers achter elkaar zien te krijgen zodat de verdediger zich voor een moment op slechts een persoon hoeft te concentreren.

Dit is een redelijk praktijkgerichte situatie waarbij het dus geen probleem is om bijvoorbeeld een aanvaller te pakken en weg te duwen, en naar de tweede aanvaller te duwen. Thema: gebruik de ruimte en beweeg continu!

Tot slot gingen wij zo`n twintig minuten kumite draaien. Hoewel vriendschappelijk werd er stevig, maar sportief, met elkaar in de clinch gegaan waarbij alle registers open werden getrokken. Wij trainen tenslotte Kyokushinkai waarbij enig contact goed is om ook het incasseringsvermogen te trainen. Het bleek maar weer eens dat een paar partijen kumite behoorlijk wat energie kosten. Desondanks beëindigde iedereen met glimmende ogen (van plezier) deze sessie. En de pleisters waren vooral te danken aan scherpe nagels (knippen!) dus al met al viel het allemaal wel mee.

De les van ruim anderhalf uur werd beëindigd op formele wijze, de sensei Baumgarten en Slot bedankt, de groepsfoto gemaakt en tot slot werd er in kleedkamer en kantine nog een tijdje nagepraat. Mooie dag in Leusden met een flinke opkomst in zowel de eerste als tweede trainingsgroep: osu!

– Curt Haagedoorn

Training voor kyugraad houders 25 februari 2018 te Leusden

zondag 4 maart 2018

20180225_01

Deze zonnige zondagmorgen begon goed met een Ippon & Kyokushinkai Kumite training onder leiding van Sensei Sergio Schouten. Na een korte warming up begonnen we eerst met snelheidstechnieken. Goed uitstappen naar zenkutsu-dachi, afwisselend naar een kiba-dachi en een goede actie reactie. De boodschap was helder: ‘Als je gelooft in je aanval, roept dit reactie op en kan je partner ook ‘écht’ gaan verdedigen’. Bij het oefenen werd al snel duidelijk dat de verschillen op richthoogte (jodan…gedan) uitdagen tot een bepaalde reactie en afstand. Er was tijdens de training voldoende ruimte voor tips. Het afwisselen van sparringpartner gaf een goede kans om buiten de comfortzone en een vast ritme te reageren. Vervolgens konden we verder gaan met de eerste twee Kyokushinkai Kumite. Tijdens het verdedigen kreeg ik de tip dat een wering geen blok is, maar een meebewegen/wegvegen van de aanval met bijvoorbeeld een uchi-uke. Een leerzame ochtend met persoonlijke en algemene tips om verder in te ontwikkelen naar de dan-examens toe. Arigato gozai mas voor het advies, ook aan Bert Slot en Rudy Wahjudi. Tot de volgende keer, Osu!

Yves Wolbers & Ian Byron

Magatama (m.b.v. Shin-Bu-Ken)

20180225_0320180225_0520180225_07

20180225_0920180225_09120180225_13

20180225_15
20180225_17
20180225_19

Examenkandidaat? Geef je op voor het proefexamen!

woensdag 21 februari 2018

Het Stijlplatform Kyokushinkai houdt op zondag 18 maart van 10.30 tot 13.30 uur weer proefexamens voor kandidaten voor 1e dan en hoger. De proefexamens vinden plaats in sportcentrum Theo Meijer Sport, Plantageweg 6 in Leusden. Let op: de sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 4 maart.

De proefexamens zijn een goede manier voor kandidaten om zich voor te bereiden op de echte danexamens op zondag 27 mei. Ze maken kennis met bijvoorbeeld de manier waarop de examens afgenomen worden. Iedere kandidaat krijgt een advies.

Opgeven

Opgave voor de proefexamens doen kandidaten door 10 euro over te maken op rekeningnummer NL32RABO0325006903 ten name van P. Zeilstra.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

· Stijlplatform proefexamen ‘graad’ voor Achternaam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat

· KBN sportschoolnummer en naam van de leraar.

Het inschrijfgeld moet vóór 11 maart zijn bijgeschreven op de rekening van het Stijlplatform. Betaling aan de zaal is niet mogelijk.

Zondag 25 februari centrale training

woensdag 14 februari 2018

Zie de flyer voor de trainingsgegevens

spk_20180225

Danexamens 10-12-2017 in Harderwijk.

zaterdag 6 januari 2018

Het werd een succesvol examen voor het stijlplatform! Alle kandidaten hadden lang en hard getraind om zich optimaal voor te bereiden op het examen. Uiteindelijk werd niemand teleurgesteld en ging iedereen naar huis met het felbegeerde diploma. Proficiat allemaal!
Groep 1: 4 kandidaten: 2 x 2e dan en 2 x 3e dan: allemaal geslaagd!! BAM !!!
Groep 2: 8 kandidaten 1e dan: allemaal geslaagd!!! BAM!!!
Groep 3: 1 kandidaat Loek Reeder, 73 jaar oud. Geslaagd voor 3e dan!!! BAM!!
Loek, zoals je zelf al aangaf: het moest van ver komen, maar petje af. Je bent een voorbeeld voor veel jonge mensen!!

Namens de werkgroep techniek, Bert Slot

Data centrale trainingen eerste helft 2018

zaterdag 6 januari 2018

Nieuwjaarsposter

Nieuwjaarsposter

De data voor de centrale trainingen zijn als volgt:

14-01-2018: 10.30-12.00 uur nieuwjaarstraining
25-02-2018: 10.30-13.30 uur kyu+ dangraden
18-03-2018: 10.30-13.30 uur proefexamens
15-04-2018: 10.30-12.00 uur examinatorentraining
10-06-2018: 10.30-12.00 uur kyu+dangraden

De trainingen worden alle verzorgd in de grote Budo zaal van sportcentrum Theo Meyer in Leusden.

Zondag 19 november volle bak!

zaterdag 6 januari 2018

Plaats van handelingen: Leusden, sportcentrum Theo Meijer,

De training stond onder leiding van Shihan Pierre Drachman. Wij begonnen de training met een spelvorm. Was je niet op tijd of niet met de juiste aantal mensen dan kreeg je een ‘straf’ door 5 maal op te drukken of 10 maal sit ups. Nadat iedereen lekker warm was begon de les. De onderwerpen die langs kwamen waren Garyu en Seipai. Het laatste half uur gingen wij aan de slag met bunkai van pinan sono ni. Garyu en Sepai was voor een deel van de groep aanleren en voor het andere deel herhalen. Het aanleren/herhalen ging op een ontspannen maar gedisciplineerde manier. Nu was bunkai aan de beurt. Het begin van pinan sono ni kregen wij van de Shihan en het einde van het kata was eigen invulling/idee. Het doel van de eigen invulling was verbanden te leggen tussen verschillende kata en te ontdekken hoe het kata in de praktijk zou kunnen zijn. Het was een leerzame en leuke les.

Wayne Verheuvel Sportschool Yuzyo

groep_20171117

groep_20171119

Na afloop van de training werd de algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering verliep in een goede sfeer en heeft opgeleverd dat de vacatures in zowel de werkgroep techniek als de werkgroep organisatie volledig zijn ingevuld.

De werkgroep techniek wordt ingevuld door:
Pierre Drachman, Bert Slot, Evert Baumgarten en Sergio Schouten.
De werkgroep organisatie wordt ingevuld door:
Rob Quant, Tijn Schellekens, Jaap de Vries en Pieter Zeilstra. Jaap en Pieter nemen de financiële taken op zich en Rob en Tijn nemen de overige taken voor hun rekening.

Wij wensen allen een vruchtbare samenwerking en danken eenieder voor hun bereidheid om tijd en energie te steken in het welzijn van ons stijlplatform!

Alle aanwezigen bij de vergadering verdienen ook een woord van dank voor hun constructieve inbreng. Tot de volgende keer.

Examenkandidaat? Geef je op voor het proefexamen!

woensdag 4 oktober 2017

Het Stijlplatform Kyokushinkai houdt op zondag 5 november van 10.00 tot 13.30 uur weer proefexamens voor kandidaten voor 1e dan en hoger. De proefexamens vinden plaats in sportcentrum Theo Meijer Sport, Plantageweg 6 in Leusden. Let op: de sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 20 oktober.

De proefexamens zijn een goede manier voor kandidaten om zich voor te bereiden op de echte danexamens op zondag 10 december. Ze maken kennis met bijvoorbeeld de manier waarop de examens afgenomen worden. Iedere kandidaat krijgt een advies.

Opgeven

Opgave voor de proefexamens doen kandidaten door 10 euro over te maken op rekeningnummer NL23ABNA0424280183 ten name van Stijlplatform Kyokushin.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

· Achternaam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat

· KBN sportschoolnummer en naam van de leraar.

Het inschrijfgeld moet vóór 27 oktober zijn bijgeschreven op de rekening van het Stijlplatform. Betaling aan de zaal is niet mogelijk.