kbn kyokushin_logo Stijlplatform Kyokushinkai kbn kyokushin_logo

Stijlplatform Kyokushinkai

SPK Activiteiten 2020-2021

DatumTijdThemaPlaats
13-09-202010:30-12:00
Kyugraden
Kihon, kata & partneroefeningenTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
12:00-13:30
Dangraden
Sushiho, Kanku

Kata – Bunkai
Pinan sono san – Mae geri/Uraken sayu uchi
Pinan sono yon – Yoko geri/Hiji jodan ate
Pinan sono go – Yuji uke gedan/Yuji uke jodan/Shuto sakotsu uchi komi

Kyokushinkai kumite 1 t/m 7
Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
11-10-202011:00-14:00
Proefexamens
ProefexamensTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
08-11-202011:00-12:30
Kyugraden
GeannuleerdTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
12:30-14:00
Dangraden
Geannuleerd Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
20-12-202011:00-12:30
Kyugraden
Geannuleerd Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
12:30-14:00
Dangraden
GeannuleerdTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden

Laatste foto’s

Stijlplatform Kyokushinkai

SPK Activiteiten 2020-2021

DatumTijdThemaPlaats
13-09-202010:30-12:00
Kyugraden
Kihon, kata & partneroefeningenTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
12:00-13:30
Dangraden
Sushiho, Kanku

Kata – Bunkai
Pinan sono san – Mae geri/Uraken sayu uchi
Pinan sono yon – Yoko geri/Hiji jodan ate
Pinan sono go – Yuji uke gedan/Yuji uke jodan/Shuto sakotsu uchi komi

Kyokushinkai kumite 1 t/m 7
Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
11-10-202011:00-14:00
Proefexamens
ProefexamensTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
08-11-202011:00-12:30
Kyugraden
GeannuleerdTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
12:30-14:00
Dangraden
Geannuleerd Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
20-12-202011:00-12:30
Kyugraden
Geannuleerd Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden
12:30-14:00
Dangraden
GeannuleerdTheo Meijer Sport, Plantageweg 6, Leusden

Laatste foto’s